Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PIEKARNI OLA Regulamin określa zasady dokonywania zamówień internetowych prowadzonych przez Sprzedającego pod adresem www.piekarniaola.pl/sklep Sprzedającym jest Piekarnia Ola S.C. Elżbieta Sielska, Piotr Sielski Równoległa 3, 96-300 Żyrardów REGON: 380317018 NIP: 8381865125   Artykuł 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.piekarniaola.pl/sklep/regulamin
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020.344 t.j.).
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania ze Sklepu Internetowego PIEKARNI OLA
  2. warunki i zasady składania zamówień na produkty dostępne w ramach Sklepu Internetowego PIEKARNI OLA,
  3. warunki i zasady dostarczania zamówionych produktów Klientowi w ramach Sklepu Internetowego PIEKARNI OLA,
  4. warunki i zasady uiszczenia opłaty przez Klienta ceny sprzedaży produktów,
  5. uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia oraz odstąpienia od umowy,
  6. zasady składania oraz rozpatrywania reklamacji,
  7. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający,
  8. zakaz dostarczania przez Sprzedającego treści o charakterze bezprawnym;
 4. Do korzystania ze Sklepu Internetowego PIEKARNI OLA niezbędne są:
  1. komputer z dostępem do sieci Internetu,
  2. przeglądarka internetowa typu Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą aplikacji JavaScript.
  3. minimalna rozdzielczość ekranu 640x 480 pixeli
  4. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.piekarniaola.pl/sklep
 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, treści propagujące przemoc, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste i inne prawa oraz dobra osób trzecich.
  Artykuł 2. Dane Kontaktowe Sprzedającego – Sklepu Internetowego Piekarni Ola
Piekarnia Ola S.C. Elżbieta Sielska, Piotr Sielski
Równoległa 3, 96-300 Żyrardów REGON: 380317018 NIP: 8381865125 tel. (46)8558365 Artykuł 3. Produkty
 1. Przez Towary rozumie się wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym Piekarni Ola. Sprzedaż wyrobów piekarniczych i cukierniczych odbywa się poprzez Sklep Internetowy Piekarni Ola www.piekarniaola.pl/sklep
 2. Prezentowane na stronie Internetowej www.piekarniaola.pl/sklep informacje na temat produktów oraz ich cen dotyczą wyłącznie Sklepu Internetowego Piekarni Ola i obowiązują na terenie całej Polski.
Artykuł 4. Rejestracja
 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego PIEKARNI OLA nie wymaga rejestracji.
 2. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym PIEKARNI OLA, Klient podaje login i hasło do swojego konta a ponadto wypełnia formularz rejestracyjny, podając:
  1. imię i nazwisko (i/lub nazwę firmy)
  2. adres e-mail
  3. numer telefonu kontaktowego
  4. adres zameldowania lub siedziby przedsiębiorcy
  5. dane adresowe na który będzie dokonywana dostawa Towaru Ponadto w celu wystawienia na żądanie Klienta faktury, Klient poda następujące dane do faktury, o ile są inne niż wskazane w formularz rejestracyjnym:
  6. imię i nazwisko (i/lub nazwę firmy) g. adres zameldowania lub siedziby przedsiębiorcy h. numer NIP
 3. Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz w sposób nienaruszający jakichkolwiek praw osób trzecich.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych lub brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić dokonanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym PIEKARNI OLA oraz realizację Zamówienia.
 5. Sprzedający potwierdza za pośrednictwem poczty e-mail dokonanie przez Klienta prawidłowego procesu rejestracji.
 6. Czynności rejestracyjnych Klient dokonuje jednorazowo, każde kolejne logowanie na konto Klienta odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym (Login i Hasło). Dane podane przy rejestracji mogą zostać zmienione przez Klienta w każdej chwili po zalogowaniu się na jego konto.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Klienta Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym. 8. Rejestracja w Sklepie Internetowym PIEKARNI OLA jest nieodpłatna.
Artykuł 5. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym PIEKARNI OLA
 1. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez Stronę Internetową PIEKARNI OLA przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Klient zamawiając Towar w Sklepie Internetowym PIEKARNI OLA zobowiązuje się do odbioru Towaru oraz zapłacenia oznaczonej przez Sprzedającego ceny wraz z kosztami wysyłki.
 3. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego PIEKARNI OLA należy:
  1. wybrać produkty będące przedmiotem zamówienia
  2. określić liczbę zamawianych produktów
  3. wskazać dane zamawiającego wraz z adresem dostawy
  4. w celu zakończenia zakupów wybrać przycisk „Zamawiam”
  5. dokonać zapłaty poprzez:
   1. przelew tradycyjny zgodnie z danymi do płatności przelewem wskazanymi w zamówieniu (w tytule należy podać numer zamówienia), albo
   2. skorzystanie z płatności za pośrednictwem serwisu eService i dokonanie płatności przelewem lub BLIKIEM (serwis prowadzony Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. ul. , 01-102 Warszawa).
  6. Sprzedający po zapoznaniu się z zamówieniem Klienta oraz zaksięgowanej wpłacie przesyła potwierdzenie zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta podany podczas Rejestracji.
Artykuł 6. Realizacja zamówień
 1. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia oraz prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres wysyłki towaru i zostanie zaksięgowana opłata za Towar oraz jego wysyłkę.
 2. W przypadku, gdy dane są niekompletne lub podane dane uniemożliwiają dokonanie przesyłki, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 3. W przypadku anulowania Zamówienia, kwota zapłacona przez Klienta zostanie w całości zwrócona odpowiednio do sposobu zapłaty, w terminie 3 dni od dnia anulowania Zamówienia.
 4. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru lub gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedający poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją zamówienia. W przypadku niedostępności Towaru w magazynie Sklepu Internetowego PIEKARNI OLA zostanie umieszczona o tym stosowna informacja na stronie internetowej Sklepu Internetowego PIEKARNI OLA przy opisie danegoTowaru.
 5. Złożone zamówienia wraz z zaksięgowaną płatnością na koncie Sprzedającego od poniedziałku do czwartku do godziny 14:00 (z wyjątkiem dni świątecznych) realizowane będą tego samego dnia (przewidywana dostawa w dniu następnym). W przypadku złożenia zamówienia i/lub zaksięgowania płatności po godzinie 14:00 Towar zostanie wysłany następnego dnia roboczego.
 6. Sprzedający nie realizuje Zamówień w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamówienia złożone w piątki, soboty, niedziele oraz święta będą potwierdzane oraz realizowane w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta.
 7. Zamówiony Towar jest dostarczany do Klienta przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany w formularzu Zamówienia. Przesyłki dostarczane są tylko w dni robocze.
 8. Klient nie ma możliwości odbioru osobistego Towaru. Towar dostarczany jest wyłącznie przesyłką kurierską na zasadach opisanych w Regulaminie.
 9. Należność za zamówiony Towar oraz koszty przesyłki jest płatna z góry i może zostać dokonana przelewem bankowym lub poprzez płatność przelewem lub BLIKIEM za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych „eService”.
 10. Sprzedający nie realizuje dostaw poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Adres dostawy może znajdować się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Artykuł 7. Ceny towarów oraz płatność
 1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym PIEKARNI OLA podawane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT (cena brutto).
 2. Cena Towarów nie zawiera kosztów dostawy.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów realizowane są według cen obowiązujących na dzień złożenia Zamówienia uwidocznionych przy opisie Towaru.
 5. Sklep Internetowy PIEKARNI OLA zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu Internetowego PIEKARNI OLA lub wycofywania towarów z oferty oraz przeprowadzania akcji promocyjnych na swojej stronie.
 6. Do każdej umowy sprzedaży produktów wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT. Dokument sprzedaży zostanie załączony do wysyłanej przesyłki.
 7. Zamówienia są realizowane tylko po zaksięgowaniu wpłaty.
Artykuł 8. Odstąpienie od umowy oraz reklamacje
 1. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.
 2. Przesyłka przekazana firmie kurierskiej oklejona jest taśmą klejącą. W przypadku otrzymania przesyłki z uszkodzoną taśmą lub w naruszonym opakowaniu, wskazującym na ingerencję w zawartość przesyłki osób trzecich prosimy o:
  1. poinformowanie naszej Firmy o zaistniałym fakcie i/lub
  2. sporządzenie protokołu szkodowego lub zgłoszenie reklamacji zgodnie z Regulaminem firmy kurierskiej. Jednocześnie informujemy, iż dokonanie powyższych czynności nie jest konieczne do złożenia reklamacji.
 3. Zasady odstąpienia od Umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość):
  1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi będącemu konsumentem (Konsument) w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu oraz mające krótki termin przydatności do użycia (art. 38 pkt. 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta [Dz. U. 2020.287t.j.]).
  2. Prawo odstąpienia od umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, nie przysługuje klientowi niebędącemu konsumentem, z tym zastrzeżeniem że dla umów zawieranych po 01 stycznia 2021 roku, przepisy te stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  3. W przypadku gdy Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy (w pkt. 3.1. wskazano, kiedy takie prawo nie przysługuje):
   1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Zamówienia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej.
   2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta.
 • Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie złożone drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 1. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowychkosztów.
 2. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy na adres Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponuje, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestajewiązać.
 • Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili
 1. otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady Towaru wobec Klientów na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
  2. Reklamacje mogą być złożone w dowolnej formie, w tym ustnie, za pośrednictwem przesyłki listowej, poczty elektronicznej lub telefonicznie – dane podano w Artykule 2 Regulaminu. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności:
   1. imię i nazwisko (dane firmy)
   2. adres do korespondencji
 • datę odbioru towaru
 1. rodzaj reklamowanego towaru
 2. dokładny opis wady
 3. żądanie (roszczenie) Klienta (np. otrzymanie towaru wolnego od wad lub zwrot zapłaconej ceny) Sprzedawca prosi, aby w miarę możliwości przekazywać mu fotografię wadliwego Towaru.
 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku.
 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, właściwym dla Sprzedającego jest podmiot znajdujący się w wykazie podmiotów uprawnionych prowadzonych przez UOKIK na stronie internetowej: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php Informacje w przedmiocie internetowego rozstrzygania sporów oraz możliwość dokonania zgłoszenia: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
Artykuł 9. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (“RODO”) jest Sprzedający Piekarnia OLA S.C. Elżbieta Sielska, Piotr Sielski Równoległa 3, 96-300 NIP: 8381865125
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedającego zgodnie z przepisami prawa w celach:
  1. dokonania sprzedaży i dostarczenia Towaru — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  2. rozpatrzenia reklamacji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  3. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych ze sprzedażą Towaru — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (na podstawie zgody);
  4. prowadzenia działań marketingowych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  5. spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
  6. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  7. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
  8. RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  9. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  10. analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  11. wykorzystywania cookies na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (na podstawie zgody);
  12. administrowania stroną internetową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  13. przekazania danych osobowych do Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna („Bank”) w związku z:
   1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet – płatność online imoje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (na podstawie zgody).
   2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego PIEKARNI OLA przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym PIEKARNI OLA, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 1. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, poprawiania ich, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz żądania ich usunięcia, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem bądź brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, jej skutecznym wykonaniem czy zapewnieniem właściwej obsługi posprzedażowej. W przypadku przekazania danych osobowych Klienta do Banku/ serwisu eService w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Klienta na rzecz Sklepu internetowego PIEKARNI OLA przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank/ serwis eService  na rzecz Sklepu internetowego PIEKARNI OLA. W przypadku przekazania danych osobowych Klienta do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym PIEKARNI OLA, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym PIEKARNI OLA a Bankiem.
 3. Dane osobowe Klienta mogą podlegać profilowaniu, jednak na jego podstawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany żadne decyzje wywołujące wobec Klienta skutki prawne bądź wpływające na Klienta w podobny sposób.
 4. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Sprzedającego, a związane z realizacją zamówień (firma kurierska, firma księgowa, firma hostingowa, firma doradcza, firma obsługująca płatności, ING Bank Śląski S.A.). Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.
 5. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe Klienta są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji Zamówień lub prowadzenia konta Klienta w Sklepie Internetowym PIEKARNI OLA. Po upływie tego okresu dane są przechowywane przez czas wynikający z wymogów prawnych (np. z obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej przez 5 lat), przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń (3 lata dla przedawnienia roszczeń wynikających z działalności gospodarczej) lub niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania danych.
 7. Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient, są chronione przez Sprzedającego przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 8. Klient posiada prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważa, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 9. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie www.piekarniaola.pl/sklep/polityka-prywatnosci
 10. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: kontakt@piekarniaola.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
Artykuł 10. Postanowienia końcowe
 1. Zabronione jest korzystanie przez Klienta z logo OLA, układu i kompozycji stron internetowych piekarniaola.pl (layout), elementów graficznych, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedającego.
 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020.344 t.j.), ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2020.287t.j.) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu wraz z jego treścią, nie później niż 14 dni przed wejściem w życie zmian, zostanie przesłana na adres mailowy zarejestrowanych Klientów oraz zostanie zamieszczona w formie odpowiedniego komunikatu na Stronie internetowej wwwpiekarniaola.pl/sklep. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Klient, który nie akceptuje Regulaminu może usunąć konto w każdym czasie.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2021r.
0
  0
  Twój Koszyk
  Twój koszyk jest pustyPrzejdź do sklepu